Brickenburg

Asociatia Brickenburg este constituită din persoane care apreciază şi doresc să folosească posibilitaţile deosebite ale jocurilor lego în ceea ce priveşte dezvoltarea imaginaţiei orientată spre scopuri constructive, îmbunătăţirea comunicării între indivizi, deprinderea unei gândiri ordonate, crearea obisnuintei de a reacţiona prompt la rezolvarea unor probleme, deprinderea abilităţilor tehnice etc. Ca si asociaţie independentă cu scop umanitar are la baza principiul respectulului reciproc şi al efortului comun al membrilor pentru dezvoltarea unei comunităţi educate şi echitabile.

Scopul Asociaţiei Brickenburg, prin evenimentele pe care le organizează şi activităţile pe care le derulează respectiv coordonează, are în centru educaţia prin nonviolenţă, aducerea în atenţia publicului larg a rolului constructiv pe care îl are atragerea adulţilor si copiilor în activităţi nonviolente, stimulatoare de creativitate şi analiză, de formare a spiritului de echipă şi observare atentă a mecanismelor lumii în care trăiesc.